Zadzwoń i zamów +48 888 484 138

Rejestracja

Adres wysyłki:

token
Dane do faktury:
1. Przeczytałem/am i akceptuję regulamin

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Digital-IT Artur Czerwiak z siedzibą w 26-500 Szydłowiec, ul. Iłżecka 28a, NIP 7991937360 w celu realizacji zamówienia

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

4. Pełna treść polityki prywatności znajduje się na stronie: https://najlepszenaklejki.pl/polityka-prywatnosci

5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Czytaj więcej

Informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Digital-IT Artur Czerwiak z siedzibą w 26-500 Szydłowiec przy ul. Iłżecka 28a, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz zostaną udostępniane:

a. Przewoźnicy - przekazujemy dane adresowe podane przy składaniu zamówienia oraz adres e-mail/numer telefonu:
- InPost Paczkomaty Sp. z o.o. (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)
- DHL Parcel Polska sp. z o.o. (KRS; 0000631916, NIP: 951-24-17-713)

b. Biuro rachunkowe - przekazujemy dane rozliczeniowe podane przy składaniu zamówienia

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna zgoda

4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 36 miesięcy od daty złożenia zamówienia